Quan & Hali Wedding Album

Vui lòng chờ 1-2 phút để hình được load đầy đủ. Trường hợp không thể load hình ảnh, vui lòng thử tải lại trang. Link được post dưới dạng cá nhân, không công khai trực tiếp tại trang chủ 3M Weddings. Chỉ khách hàng nhận được link mới có thể truy cập. Anh chị cần… Continue reading Quan & Hali Wedding Album

Duong & Jin Wedding Album

The photos and videos may take up to a minute to load depending on the speed of your connection. Please be patient. If the image cannot be loaded properly, please reload the page. A link is posted as a private share link. It is not published on 3M Weddings homepage. Only customers who receive the… Continue reading Duong & Jin Wedding Album

Published
Categorized as 11/2023

My & Phuong Wedding Raw

RAW TERMS OF DELIVERY 1. This is a raw photos– the original photos is completely unprocessed. The link includes all photos taken on the wedding day, so in addition to the selected photos, there will be junk photos (composition test photos, light tests, out-of-focus photos, light/dark expressions, bad expressions. ,…) 2. Unedited images will not… Continue reading My & Phuong Wedding Raw

An & Duyen Wedding Album

Vui lòng chờ 1-2 phút để hình được load đầy đủ. Trường hợp không thể load hình ảnh, vui lòng thử tải lại trang. Link được post dưới dạng cá nhân, không công khai trực tiếp tại trang chủ 3M Weddings. Chỉ khách hàng nhận được link mới có thể truy cập. Anh chị cần… Continue reading An & Duyen Wedding Album

Published
Categorized as 11/2023 Tagged

Huy Nguyen Anh Vu Wedding Album

Vui lòng chờ 1-2 phút để hình được load đầy đủ. Trường hợp không thể load hình ảnh, vui lòng thử tải lại trang. Link được post dưới dạng cá nhân, không công khai trực tiếp tại trang chủ 3M Weddings. Chỉ khách hàng nhận được link mới có thể truy cập. Anh chị cần… Continue reading Huy Nguyen Anh Vu Wedding Album

Published
Categorized as 11/2023

Quan & Thanh Pre-wedding Photos

Dat Le & Nguyen Tran 6/12/2022 Vui lòng chờ 1-2 phút để hình được load đầy đủ. Trường hợp không thể load hình ảnh, vui lòng thử tải lại trang. Link được post dưới dạng cá nhân, không công khai trực tiếp tại trang chủ 3M Weddings. Chỉ khách hàng nhận được link mới có… Continue reading Quan & Thanh Pre-wedding Photos

Published
Categorized as 11/2023

Kevin & Thuy Wedding Album

Vui lòng chờ 1-2 phút để hình được load đầy đủ. Trường hợp không thể load hình ảnh, vui lòng thử tải lại trang. Link được post dưới dạng cá nhân, không công khai trực tiếp tại trang chủ 3M Weddings. Chỉ khách hàng nhận được link mới có thể truy cập. Anh chị cần… Continue reading Kevin & Thuy Wedding Album

Published
Categorized as 11/2023

Mẫu Pre-wedding Raw

QUY TRINH EDIT HÌNH PRE-WEDDING 1. Đây là hình raw – hình chụp gốc hoàn toàn chưa qua quá trình xử lý. 2. Hình chưa qua edit sẽ không đảm bảo chất lượng, việc up hình chưa edit lên mạng sẽ gây ra các hiểu lầm về chất lượng sản phẩm do 3M thực hiện. Vì… Continue reading Mẫu Pre-wedding Raw

Quan & Hali Wedding Photos

Vui lòng chờ 1-2 phút để hình được load đầy đủ. Trường hợp không thể load hình ảnh, vui lòng thử tải lại trang. Link được post dưới dạng cá nhân, không công khai trực tiếp tại trang chủ 3M Weddings. Chỉ khách hàng nhận được link mới có thể truy cập. Anh chị cần… Continue reading Quan & Hali Wedding Photos