Mẫu Pre-wedding Raw

QUY TRINH EDIT HÌNH PRE-WEDDING

1. Đây là hình raw – hình chụp gốc hoàn toàn chưa qua quá trình xử lý.

2. Hình chưa qua edit sẽ không đảm bảo chất lượng, việc up hình chưa edit lên mạng sẽ gây ra các hiểu lầm về chất lượng sản phẩm do 3M thực hiện. Vì vậy,khách hàng tuyệt đối không được upload hình chưa edit lên mạng (Facebook, Instagram, các mạng xã hội khác, web, các nền tảng mạng xã hội khác,…) Nếu vi phạm, khách hàng sẽ chịu hoàn toàn chi phí tổn thất uy tín của 3M

3. Để chọn hình, anh chị note 5 số cuối trong mã tên hình và gửi danh sách hình chọn cho Byn để team tiến hành edit.

Ví dụ:

65039

65203

….

4. Album pre-wedding của anh chị sẽ bao gồm 65 hình trong 25 layout (1 layout = 2 pages)

5. Anh chị chọn ra 1 hình để in khung hình lớn (anh chị có thể chọn trước hoặc sau khi team 3M edit hình xong)

6. Album pre-wedding & guestbook & khung hình sẽ được team 3M Weddings mang qua cho anh chị trong ngày cưới.

7. Thời gian để hoàn thành việc edit hình (file online) là 10 – 20 ngày

8. Quy trình edit hình pre-wedding như sau:

Team 3M chọn hình -> Gửi file khách hàng chọn -> Nhận danh sách file chọn từ khách hàng -> Demo màu -> Edit hình chi tiết-> Layout album -> In album & ship

Các bước được thực hiện theo thứ tự trên và gửi anh chị duyệt trước khi thực hiện bước tiếp theo

9. Link có thời hạn đến ngày 3.1.2023, sau đó sẽ tự động xóa. Anh chị cần hoàn tất việc download hình trước ngày 3.1.2023 để tránh mất dữ liệu không thể khôi phục
Loading…