Andy & Trang Pre-wedding Album

Vui lòng chờ 1-2 phút để hình được load đầy đủ. Trường hợp không thể load hình ảnh, vui lòng thử tải lại trang. Link được post dưới dạng cá nhân, không công khai trực tiếp tại trang chủ 3M Weddings. Chỉ khách hàng nhận được link mới có thể truy cập. Anh chị cần… Continue reading Andy & Trang Pre-wedding Album

Published
Categorized as 01/2023, Chính

Andy & Trang Pre-wedding Photos

Vui lòng chờ 1-2 phút để hình được load đầy đủ. Trường hợp không thể load hình ảnh, vui lòng thử tải lại trang. Link được post dưới dạng cá nhân, không công khai trực tiếp tại trang chủ 3M Weddings. Chỉ khách hàng nhận được link mới có thể truy cập. Anh chị cần… Continue reading Andy & Trang Pre-wedding Photos

Published
Categorized as 01/2023, Chính

Andy & Trang Wedding Album

Vui lòng chờ 1-2 phút để hình được load đầy đủ. Trường hợp không thể load hình ảnh, vui lòng thử tải lại trang. Link được post dưới dạng cá nhân, không công khai trực tiếp tại trang chủ 3M Weddings. Chỉ khách hàng nhận được link mới có thể truy cập. Anh chị cần… Continue reading Andy & Trang Wedding Album

Published
Categorized as 01/2023, Chính

Andy & Trang Wedding Photos

Vui lòng chờ 1-2 phút để hình được load đầy đủ. Trường hợp không thể load hình ảnh, vui lòng thử tải lại trang. Link được post dưới dạng cá nhân, không công khai trực tiếp tại trang chủ 3M Weddings. Chỉ khách hàng nhận được link mới có thể truy cập. Anh chị cần… Continue reading Andy & Trang Wedding Photos

Published
Categorized as 01/2023, Chính

Andy & Trang Videos

Vui lòng chờ 1-2 phút để hình được load đầy đủ. Trường hợp không thể load hình ảnh, vui lòng thử tải lại trang. Link được post dưới dạng cá nhân, không công khai trực tiếp tại trang chủ 3M Weddings. Chỉ khách hàng nhận được link mới có thể truy cập. Anh chị cần… Continue reading Andy & Trang Videos

Published
Categorized as 01/2023

Andy & Trang

Trang Hoang & Andy Ngo 12/11/2022 Vui lòng chờ 1-2 phút để hình được load đầy đủ. Trường hợp không thể load hình ảnh, vui lòng thử tải lại trang. Link được post dưới dạng cá nhân, không công khai trực tiếp tại trang chủ 3M Weddings. Chỉ khách hàng nhận được link mới có… Continue reading Andy & Trang

Published
Categorized as 01/2023, Chính

Phan Bui Pre-wedding Raw

ĐIỀU KHOẢN GIAO HÌNH RAW 1. Đây là hình raw – hình chụp gốc hoàn toàn chưa qua quá trình xử lý 2. Hình chưa qua xử lý sẽ không đảm bảo chất lượng, việc up hình chưa xử lý lên mạng sẽ gây ra các hiểu lầm về chất lượng sản phẩm do 3M thực… Continue reading Phan Bui Pre-wedding Raw

Published
Categorized as 01/2023

Tommy & Ruby Raw Photos

RAW TERMS OF DELIVERY 1. This is a raw image – the original image is completely unedited. 2. Raw photos link includes all photos taken at your wedding. Therefore, in addition to the beautiful images selected for editing (about 150 – 700 photos, depending on the contract) there will be trash photos (bad expressions, photos… Continue reading Tommy & Ruby Raw Photos

Dang & Hong Pre-wedding Raw

ĐIỀU KHOẢN GIAO HÌNH RAW 1. Đây là hình raw – hình chụp gốc hoàn toàn chưa qua quá trình xử lý 2. Hình chưa qua xử lý sẽ không đảm bảo chất lượng, việc up hình chưa xử lý lên mạng sẽ gây ra các hiểu lầm về chất lượng sản phẩm do 3M thực… Continue reading Dang & Hong Pre-wedding Raw