Alexander Simes & Hong Gam Raw Photos

ĐIỀU KHOẢN GIAO HÌNH RAW

1. Đây là hình raw – hình chụp gốc hoàn toàn chưa qua quá trình xử lý. Link hình bao gồm toàn bộ hình chụp trong ngày cưới, vì vậy bên cạnh những hình đẹp được chọn để edit sẽ có các hình rác (hình chụp test máy, test ánh sáng, bố cục, các hình có biểu cảm không đẹp, bố cục không đẹp,…)

2. Hình chưa qua xử lý sẽ không đảm bảo chất lượng, việc up hình chưa xử lý lên mạng sẽ gây ra các hiểu lầm về chất lượng sản phẩm do 3M thực hiện. Vì vậy, khách hàng tuyệt đối không được upload hình chưa edit lên mạng (Facebook, Instagram, các mạng xã hội khác,…) Nếu vi phạm, khách hàng sẽ chịu hoàn toàn chi phí tổn thất uy tín của 3M

3. Link có thời hạn đến ngày 1.1.2023, sau ngày này link sẽ tự động xóa

Ngoài các hình team 3M đã chọn & edit, nếu anh chị thích thích nào hãy nhắn cho Byn mã hình để team edit thêm trước khi sử dụng để đăng trên các mạng xã hội

Bấm vào đây để xem hình