Hung & Truc Videos

Dat Le & Nguyen Tran

6/12/2022

Vui lòng chờ 1-2 phút để hình được load đầy đủ. Trường hợp không thể load hình ảnh, vui lòng thử tải lại trang.

Link được post dưới dạng cá nhân, không công khai trực tiếp tại trang chủ 3M Weddings. Chỉ khách hàng nhận được link mới có thể truy cập.

Anh chị cần download toàn bộ hình và video về máy để lưu trữ. Sau ngày 8/27/2023, link sẽ tự động khóa, trường hợp mất dữ liệu không thể khôi phục do anh chị không download, 3M sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào

Link download (áp dụng cho máy tính): Nhấn vào đây để download

Nhấn vào đây để xem hướng dẫn download

https://youtu.be/M4_dDmi5VeE

Hung Vu & Truc Truong Teaser Video

https://youtu.be/3AkAtCok5Nw

Hung Vu & Truc Truong Highlight Video

https://youtu.be/HxUpee52sSE

Hung Vu & Truc Truong Full Video