Điều khoản giao hình raw

1. Khách hàng nhận hình raw cần hiểu đây là hình chụp cưới chưa qua quá trình xử lý

2. Tổng số hình chụp phóng sự cưới sẽ bao gồm những hình rác (sáng, tối, out net, biểu cảm khuôn mặt chưa đẹp, bố cục chưa đẹp và những hình chụp để kiểm tra ánh sáng, bố cục) để chụp ra những tấm hình cảm xúc

3. Khách hàng đồng ý không upload hình chưa edit lên mạng. Nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn chi phí tổn thất uy tín

Home