Tri Phan & Uyen Tran

6/19/2022

3M-LOGO-1.png

Timeline edit hình và video

       

Ngày giao

Hình edit (300 photos)

7/31/2022 – 9:00 PM

Layout album (60 pages)

8/7/2022 – 9:00 PM

Highlight video (7-14 mins)

8/14/2022 – 9:00 PM

Full video (45-60 mins)

8/21/2022 – 9:00PM

  • Sau ngày cưới của anh chị, team sẽ tiến hành edit hình và video để bàn giao sản phẩm theo đúng thời hạn. Trong đó:

– Thời gian edit hình là 5 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian layout album là 6 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian dựng video full là 7 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian edit video highlight là 8 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian để chỉnh sửa hình & video theo phản hồi của anh chị là 14 ngày kể từ ngày nhận được phản hồi

– Thời gian in album là 1 tháng kể từ ngày anh chị phê duyệt layout

  • Vì video full chỉ dài từ 45 – 60 phút,nên team khi dựng sẽ cắt ghép, chọn những khoảnh khắc quan trọng, đẹp trong ngày cưới để bỏ vào chứ không bỏ full từ đầu đến cuối buổi lễ trong ngày cưới.
  • Anh chị có yêu cầu gì (bài nhạc anh chị thích muốn được sử dụng trong video, nội dung nào quan trọng anh chị muốn lấy nhiều hơn, lấy full,…) vui lòng nhắn Byn để team edit lưu ý trong quá trình dựng video
  • Video và hình sau khi bàn giao sẽ hỗ trợ sửa theo ý anh chị 3 lần. Khi note sửa, anh chị vui lòng note giúp team chi tiết tất cả những chỗ anh chị muốn sửa để team edit sửa đúng theo yêu cầu của anh chị và bàn giao sản phẩm hoàn thiện đến anh chị trong thời gian sớm nhất
  • Nếu anh chị không cần chỉnh sửa gì thêm về hình & video, 3M sẽ gửi mail bàn giao và kết thúc hợp đồng.
Home