3M-LOGO-1.png

Timeline edit hình

       

Ngày giao

Hình edit (550 photos)

9/10/2022 – 9:00 PM

Layout album (45 pages)

9/17/2022 – 9:00 PM

 • Sau ngày cưới của anh chị, team sẽ tiến hành edit hình và video để bàn giao sản phẩm theo đúng thời hạn. Trong đó:

– Thời gian edit hình là 6 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian layout album là 7 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian để chỉnh sửa hình & album theo phản hồi của anh chị là 14 ngày kể từ ngày nhận được phản hồi

– Thời gian in album là 1 tháng kể từ ngày anh chị phê duyệt layout

 • Nếu sau 30 ngày kể từ ngày giao layout album, anh chị không phản hồi nội dung cần chỉnh sửa, team sẽ tiến hành in album theo layout đã gửi
 • Nếu anh chị không cần chỉnh sửa gì thêm về hình & video, 3M sẽ gửi mail bàn giao và kết thúc hợp đồng.
3M-LOGO-1.png

Timeline edit hình và video

       

Ngày giao

Hình edit (350 photos)

9/10/2022 – 9:00 PM

Layout album (70 pages)

9/17/2022 – 9:00 PM

Full video (45-60 mins)

9/24/2022 – 9:00 PM

Highlight video (up to 10 mins)

10/1/2022 – 9:00PM

 • Sau ngày cưới của anh chị, team sẽ tiến hành edit hình và video để bàn giao sản phẩm theo đúng thời hạn. Trong đó:

– Thời gian edit hình là 5 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian layout album là 6 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian dựng video full là 7 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian edit video highlight là 8 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian để chỉnh sửa hình & video theo phản hồi của anh chị là 14 ngày kể từ ngày nhận được phản hồi

– Thời gian in album là 1 tháng kể từ ngày anh chị phê duyệt layout

 • Vì video full chỉ dài từ 45 – 60 phút,nên team khi dựng sẽ cắt ghép, chọn những khoảnh khắc quan trọng, đẹp trong ngày cưới để bỏ vào chứ không bỏ full từ đầu đến cuối buổi lễ trong ngày cưới.
 • Anh chị có yêu cầu gì (bài nhạc anh chị thích muốn được sử dụng trong video, nội dung nào quan trọng anh chị muốn lấy nhiều hơn, lấy full,…) vui lòng nhắn Byn để team edit lưu ý trong quá trình dựng video
 • Video và hình sau khi bàn giao sẽ hỗ trợ sửa theo ý anh chị 3 lần. Khi note sửa, anh chị vui lòng note giúp team chi tiết tất cả những chỗ anh chị muốn sửa để team edit sửa đúng theo yêu cầu của anh chị và bàn giao sản phẩm hoàn thiện đến anh chị trong thời gian sớm nhất
 • Sau 45 ngày kể từ ngày 3M giao sản phẩm đã edit, nếu anh chị không có phản hồi gì về layout album & 2 video, 3M sẽ tiến hành in album và gửi mail bàn giao, kết thúc hợp đồng.
3M-LOGO-1.png

Photos & Video Editing Timeline

       

Delivery date

Photos edited (400 photos)

7/3/2022 – 9:00 PM

Layout album (70 pages)

7/10/2022 – 9:00 PM

Highlight video (7-10 mins)

7/17/2022 – 9:00 PM

Full video (45-60 mins)

7/24/2022 – 9:00PM

After your wedding day, 3M will edit the photos and videos to deliver on time. Detailed timeline:

– Edit photos time is 5 weeks since the date of the wedding

– Album layout time is 6 weeks since the date of the wedding

– Full video editing time is 7 weeks since the date of the wedding

– Editing the highlight video time is 8 weeks since the wedding day.

– Time to edit photos & videos according to your feedback is 14 days from the date of receiving your feedback

– Album printing time is 1 month from the date you approve the layout

 • Because the full video is only 45 – 60 minutes long, the editor video will cut and choose some important and beautiful moments of the ceremony wedding to put in, not the entire ceremony.
 • If you have any requests (the music you would like to use in the video, which important content you want to get full, etc…), please message Byn for the editor video to take note in the video editing process.
 • Videos and pictures after handing them over will support you to edit them about 3 times. Please take note detailed content you want to edit so that 3M can correct them according to your requirements and hand over the completed product to you as soon as possible.
 • If you do not need to edit any more photos & videos, 3M will send an email to hand over and close contract.
Home