Mẫu Raw

Điều khoản giao hình raw1. Hình raw là hình chụp gốc hoàn toàn chưa qua quá trình xử lý2. Đây là tất cả hình chụp trong ngày cưới. Vì v...

Continue reading