Nhat Pham & Phuong Nguyen

7/16/2022

3M-LOGO-1.png

Timeline edit hình cưới

       

Ngày giao

Hình edit (550 photos)

8/27/2022 – 9:00 PM

Layout album (90 pages)

9/3/2022 – 9:00 PM

  • Sau ngày cưới của anh chị, team sẽ tiến hành edit hình và video để bàn giao sản phẩm theo đúng thời hạn. Trong đó:

– Thời gian edit hình là 6 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian layout album là 7 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian để chỉnh sửa hình & layout theo feedback của anh chị là 14 ngày kể từ ngày nhận được phản hồi

– Thời gian in album là 1 tháng kể từ ngày anh chị phê duyệt layout

  • Nếu anh chị không cần chỉnh sửa gì thêm về hình & layout, 3M sẽ gửi mail bàn giao và kết thúc hợp đồng.
Home