Điều khoản giao hình raw

1. Hình raw là hình chụp gốc hoàn toàn chưa qua quá trình xử lý

2. Đây là tất cả hình chụp trong ngày cưới. Vì vậy, bên cạnh những hình đẹp, cảm xúc sẽ bao gồm những hình rác (sáng, tối, out net, biểu cảm khuôn mặt chưa đẹp, bố cục chưa đẹp và hình chụp nhằm mục đích kiểm tra ánh sáng, bố cục,..)

3. Hình chưa qua xử lý sẽ không đảm bảo chất lượng, việc up hình chưa xử lý lên mạng sẽ gây ra các hiểu lầm về chất lượng sản phẩm do 3M thực hiện. Vì vậy, khách hàng tuyệt đối không được upload hình chưa edit lên mạng (Facebook, Instagram, các mạng xã hội khác,…) Nếu vi phạm, khách hàng sẽ chịu hoàn toàn chi phí tổn thất uy tín của 3M

4. Trường hợp cần edit một vài hình trước để up facebook, gửi gia đình, bạn bè, anh chị có thể gửi mã số hình (note 5 số cuối trong mã tên hình) cho Byn để Byn tiến hành edit trước và sẽ gửi lại hình cho anh chị trong vòng 24h

5. Link có thời hạn đến ngày 9.18.2022, sau ngày này link sẽ tự động khóa

Home