Điều khoản giao hình raw

1. Khách hàng nhận hình raw cần hiểu đây là hình chụp cưới chưa qua quá trình xử lý

2. Tổng số hình chụp phóng sự cưới sẽ bao gồm những hình rác (sáng, tối, out net, biểu cảm khuôn mặt chưa đẹp, bố cục chưa đẹp và những hình chụp để kiểm tra ánh sáng, bố cục) để chụp ra những tấm hình cảm xúc

3. Trong hợp đồng 1 bộ album cưới chỉ edit và chọn ra từ 30-100 hình tùy theo package (trong toàn bộ file khoảng hình 2000)

4. Khách hàng đồng ý không phát tán hình chưa edit lên mạng. Nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn chi phí tổn thất uy tín

5. Trường hợp cần edit một vài hình trước để up facebook, gửi gia đình, bạn bè, anh chị có thể gửi mã số hình cho Byn để tiến hành edit trước

Link download tất cả hình

Home