Choose language:      Engligh       Vietnamese

Instructions for downloading photos & videos

Áp dụng cho máy tính. Link dạng nén, download trên điện thoại sẽ không giải nén được.

Bước 1: Tại link bàn giao sản phẩm, nhấn chọn CLICK HERE

Bước 2: Trên cửa sổ hiện ra, nhấn chọn TẢI XUỐNG

Bước 3: Trên cửa sổ trình duyệt, nhấn chọn VẪN TẢI XUỐNG. File sẽ tự động được tải xuống máy tính, thời gian tải từ 5 – 120 phút tùy độ nặng của file.

Bước 4: Mở thư mục chứa file tải xuống trên máy tính của anh chị, tìm file vừa tải xuống, nhấn chuột phải, chọn EXTRACT HERE để giải nén, chờ 5p – 60p để file giải nén. Như vậy, anh chị đã download thành công hình về máy tính.

Bước 1: Tại link bàn giao sản phẩm, nhấn chọn CLICK HERE

Bước 2: Trên cửa sổ hiện ra, nhấn chọn biểu tượng tải xuống góc trên bên phải màn hình

Bước 3: Trên cửa sổ trình duyệt, nhấn chọn VẪN TẢI XUỐNG. Video sẽ tự động được tải xuống máy tính, thời gian tải từ 5 – 120 phút tùy độ nặng của file. Như vậy, anh chị đã download thành công video về máy tính.

Home