3M-LOGO-1.png

Timeline dự kiến edit hình và video

Edit hình – 250 hình 40 trang

HÌNH EDIT MÀU

Team sẽ tiến hành edit và gửi anh chị trước ngày 5/23/2022, 9:00PM

DỰNG LAYOUT ALBUM

Team sẽ tiến hành edit và gửi anh chị trước ngày 5/30/2022, 9:00PM

Edit video

Full 30 mins

Team sẽ hoàn thành và giao anh chị trước ngày 5/31/2022 – 9:00PM

  • Sau ngày cưới của anh chị, team sẽ tiến hành edit hình và video để bàn giao sản phẩm theo đúng timeline phía trên
  • Anh chị có yêu cầu gì (bài nhạc anh chị thích muốn được sử dụng trong video, nội dung nào quan trọng anh chị muốn lấy nhiều hơn, lấy full,…) vui lòng nhắn Byn để team edit lưu ý trong quá trình dựng video
  • Video và hình sau khi bàn giao sẽ hỗ trợ sửa theo ý anh chị 3 lần. Khi note sửa, anh chị vui lòng note giúp team chi tiết tất cả những chỗ anh chị muốn sửa để team edit sửa đúng theo yêu cầu của anh chị và bàn giao sản phẩm hoàn thiện đến anh chị trong thời gian sớm nhất
  • Sau khi anh chị duyệt hình & video, Byn sẽ gửi toàn bộ link download qua mail để anh chị download về máy
Home