Huy Nguyen Anh Vu Wedding Photos Raw

ĐIỀU KHOẢN GIAO HÌNH RAW

1. Đây là hình raw – hình chụp gốc hoàn toàn chưa qua quá trình xử lý. Link bao gồm tất cả hình chụp trong ngày cưới, vì vậy bên cạnh những hình được chọn để edit sẽ bao gồm những hình rác (hình chụp test bố cục, test ánh sáng, hình bị out nét, sáng/tối, biểu cảm chưa đẹp,…)

2. Hình chưa qua edit sẽ không đảm bảo chất lượng, việc up hình chưa edit lên mạng sẽ gây ra các hiểu lầm về chất lượng sản phẩm do 3M thực hiện. Vì vậy,khách hàng tuyệt đối không được upload hình chưa edit lên mạng (Facebook, Instagram, các mạng xã hội khác, web, các nền tảng mạng xã hội khác,…) Nếu vi phạm, khách hàng sẽ chịu hoàn toàn chi phí tổn thất uy tín của 3M

3. Ngoài các hình 3M đã chọn và edit, nếu anh chị cần edit thêm hình nào, vui lòng nhắn cho Byn mã hình. 3M sẽ edit bổ sung và gửi lại trong vòng 15 ngày

4. Link có thời hạn đến ngày 3.1.2023, sau đó sẽ tự động xóa. Anh chị cần hoàn tất việc download hình trước ngày 3.1.2023 để tránh mất dữ liệu không thể khôi phục

Để xem hình vui long bấm vào đây