Danny & Christine Raw Wedding Photos

ĐIỀU KHOẢN GIAO HÌNH RAW

1. Đây là hình raw – hình chụp gốc hoàn toàn chưa qua quá trình xử lý

2. Link sẽ bao gồm toàn bộ hình trong ngày cưới của bạn. Vì vậy, sẽ bao gồm cả những hình rác (hình bị sáng, tối, góc chụp không đẹp, biểu cảm không đẹp, hình test ánh sáng, hình out net,…)

3. Hình chưa qua xử lý sẽ không đảm bảo chất lượng, việc up hình chưa xử lý lên mạng sẽ gây ra các hiểu lầm về chất lượng sản phẩm do 3M thực hiện. Vì vậy,khách hàng tuyệt đối không được upload hình chưa edit lên mạng (Facebook, Instagram, các mạng xã hội khác,…) 

4. Ngoài các hình 3M đã chọn và edit, nếu anh chị cần edit thêm hình nào, vui lòng nhắn cho Byn mã số của hình

5. Link có thời hạn đến ngày 1.1.2023, sau đó sẽ tự động xóa. Bấm vào đây để xem hình